1. UPUTE I PRAVILA ZA KORIŠTENJE

 

1.1.      Prije korištenja Adrenalinske Šume Bebrina svaki posjetitelj treba pročitati upute za korištenje. Odrasli trebaju protumačiti ove upute svim posjetiteljima mlađima od 16 godina i potpisom jamčiti u njihovo ime (obvezno treba biti navedeno ime, prezime i kontakt broj osobe koja jamči u ime osobe mlađe od 16 godina).

1.2.      Posjetitelji su svjesni preuzimanja određenog rizika vezanog uz aktivnosti penjanja pri korištenju Adrenalinske Šume Bebrina i u potpunosti preuzimaju odgovornost za vlastitu sigurnost. Posjetitelj svojim potpisom jamči da je pročitao navedene upute i pravila te da Adrenalinsku Šumu Bebrina koriste na vlastitu odgovornost.

1.3.      Adrenalinska Šuma Bebrina sa svom infrastrukturom i opremom koristi se isključivo uz instruktorsku podršku. Adrenalinska Šuma Bebrina je prikladana za korištenje osobama iznad 6 godina koja nemaju psihološke poteškoće s visinom ili drugih zdravstvenih problema a mogu imati štetnog utjecaja pri korištenju Adrenalinske Šume Bebrina. Osobama mlađima od 16 godina dopušteno je korištenje Adrenalinske Šume Bebrina isključivo uz pratnju odgovorne punoljetne osobe. Osobama mlađim od 16 godina upute za upotrebu vrste poligona objašnjene su u nastavku:

 

Vrsta / težina puta

Potrebna dob i visina s ispruženim rukama

Žuta                 6 godina i preko 140 cm visine s ispruženim rukama

                        Visina sigurnosnog sustava – 160 cm

Narančasta      8 godina i preko, sa pratnjom osoblja Adrenalinske Šume Bebrina

                        preko 160 cm visine s ispruženim rukama

                        Visina sigurnosnog sustava 180 cm

Školska           Svi posjetitelji u pratnji osoblja Adrenalinske Šume Bebrina

 

1.4.      Manji predmeti poput mobilnih telefona, kamera, nakita, sunčanih naočala i slično nije dopušteno koristiti pri korištenju Adrenalinske Šume Bebrina, pošto iste mogu predstavljati opasnost za same sudionike i druge osobe.

 

1.5.      Prije svake upotrebe Adrenalinske Šume Bebrina svaki posjetitelj treba proći kratku sigurnosnu obuku na tlu (teoretsku i praktičnu) za pravilnu i sigurnu upotrebu sigurnosne opreme, posebice načine osiguravanja na čeličnu užad, što omogućuje sigurnost u Adrenalinskoj Šumi Bebrina. Sve sigurnosne predradnje su obvezne i potrebno je imati ih na umu prilikom korištenja Parka. U slučaju nasilnog korištenja ili namjerne zloupotrebe korisnik će biti upućen da napusti Adrenalinsku Šumu Bebrina. U slučaju nasilnog korištenja ili namjerne zloupotrebe, Adrenalinska Šuma Bebrina ne preuzima odgovornost i/ili nadoknadu moguće nastale štete za korisnika.

1.6.      Svaki korisnik prije korištenja Adrenalinske Šume Bebrina dobiva na upotrebu sigurnosnu oprema (pojas,kacigu i Saferoller) i ne smije ju skinuti odnosno prestati upotrebljavati prije no što završi s korištenjem Adrenalinske Šume Bebrina. Sigurnosnu opremu korisnik mora upotrebljavati kako je upućen tijekom sigurnosne obuke od strane instruktora. Svi dijelovi opreme moraju neoštećeni biti vraćeni odmah po prestanku korištenja Adrenalinske Šume Bebrina. Saferoller mora biti pričvršćeni za sigurnosno čelično uže i sigurnosni pojas za cijelo vrijeme korištenja Adrenalinske Šume Bebrina. 

1.7.      Adrenalinska Šuma Bebrina je u kontekstu zakona odgovoran za osobnu štetu. Za materijalnu štetu i imovinu odgovoran je jedino u slučaju nemara instruktora u Adrenalinskoj Šumi Bebrina ili osnivača Adrenalinske Šume Bebrina.

1.8.      Korištenje čeličnog užeta bilo kojeg elementa Adrenalinske Šume Bebrina dopušteno je najviše jednoj osobi istodobno. Na platforma mogu stajati najviše dvije osobe istodobno. Korištenje Adrenalinske Šume Bebrina dopušteno je koristiti samo poštujući upute i pravila iz točke 1.3.

1.9.  U slučaju nepoštivanja navedenih uputa i pravila osnivač Adrenalinska Šuma Bebrina, organizator događanja ili instruktor Adrenalinske Šume Bebrina može zatražiti od korisnika da prestane koristiti elemente Adrenalinske Šume Bebrina ili ga udaljiti. Također, bilo tko od navedenih može zaustaviti upotrebu Adrenalinske Šume Bebrina prema procjeni iz sigurnosnih razloga (požar, jak vjetar, grmljavina itd.). U tom slučaju povrat novca za plaćenu ulaznicu nije moguć.

1.10.     Korištenje Adrenalinske Šume Bebrina nije dopušteno osobama koje su pod utjecajem alkohola, droge ili drugih sredstava koja smanjuju psihofizičke sposobnosti.

1.11.    Pušenje nije dopušteno prilikom korištenja Adrenalinske Šume Bebrina, upotrebe sigurnosne opreme Adrenalinske Šume Bebrina i penjačkih aktivnosti.

1.12.    Za vrijeme penjanja u Adrenalinskoj Šumi Bebrina strogo je zabranjeno skidanje sigurnosnog pojasa i kacige.

1.13.    Za vrijeme penjanja u Adrenalinskoj Šumi Bebrina obavezno je vezanje duge kose u rep

1.14.    Upotreba Adrenalinske Šume Bebrina izvan radnog vremena je strogo zabranjena

 

2. IZJAVA O KORIŠTENJU Adrenalinske Šume Bebrina

2.1.    Potpisom potvrđujem da sam ispunjavanjem i potpisom ovog obrasca suglasan/a jamčim u
osobno ime kao korisnik Adrenalinske Šume Bebrina ili kao skrbnik maloljetnog korisnika Adrenalinske Šume Bebrina:

  • da ću Adrenalinske Šume Bebrina koristiti u skladu s gore navedenim uputama (točka 1.),
  • da se moji osobni podaci prikupljaju i obrađuju isključivo u svrhu vođenja evidencije i interne obrade podataka Adrenalinske Šume Bebrina, te s ciljem provođenja ciljeva Adrenalinske Šume Bebrina (korištenje slobodnog vremena za tjelesno vježbanje i sportsko-penjačke aktivnosti; djelovanjem na području promocije sporta i zdravog načina življenja) s posebnim naglaskom na objavljivanje fotografija korisnika Adrenalinske Šume Bebrina prema javnosti, a koje su nastale tijekom njihova posjeta i korištenja Adrenalinske Šume Bebrina (u daljnjem tekstu: fotografije). Fotografije mogu biti objavljene na službenoj web stranici te društvenim mrežama osnivačke ustanove Općine Bebrina i prema potrebi na budućoj stranici Adrenalinske Šume Bebrina.
  • Također, potvrđujem i da sam obaviješten/a da Adrenalinske Šume Bebrina posluje sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679 koja propisuje da dani osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama bez moje daljnje privole i da će biti čuvani na siguran način sukladno zahtjevima Uredbe sve dok za tim postoji potreba i ne postavim zahtjev za povlačenjem suglasnosti, brisanjem, ograničenjem ili ispravkom podataka. Uz moguće pojavljivanje na službenim fotografijama Općine Bebrina. Podatke koje ustupam na korištenje Adrenalinskoj Šumi Bebrina su sljedeći:

 

 

OBRAZAC O KORIŠTENJU ADRENALINSKE ŠUME BEBRINA